Jumat, 12 Januari 2018

Perihal Gitar

Latihan Tabs, Skala Dan Akor Gitar Gitara ika pharaitada sagita yatara hai jo ama taura te che satara hude hana. Khokhale lakari jam palasatika ate lakara de bakasi'am (aikosatika gitara la'i), jam bijali aimpalipha'ira ate sapikara (ilaikatrika gitara la'i) de rahim avaza nu dhuni taura te adaza laga'i'a janda hai. Iha khasa karake khabe hatha de ungalam nala satarigam nu suti ho'i hove (jam farasa de virudha daba'a de daurana) saje hatha de ungalam, aguthe jam nage nala satariga jam khilarana du'ara khedi'a janda hai. Gitara ika kisama da hai chordophone, rava'iti taura'te lakara tom banada hai ate peta, na'ilona jam satila satara de nala ate isade usari ate ti'uniga du'ara duje cauradarophanam tom vakhara hona nala. Adhunika gitara tom pahilam gitana, vahi'ula, cara-korasa renejainsa gitara ate paja korasa baroka gitara ne sabha tom pahilam, jisa ne adhunika che-satara sadhana de vikasa vica yogadana dita. Adhunika dhuni gitara de tina mukha kisamam hana: Kalasikala gitara (na'ilona-satriga gitara), satila-satriga aikosatika gitara, ate aratapapa gitara, jisa nu ka'i varajaiza gitara kiha janda hai. Ika dhuni gitara da dhura satara'sapraunasa du'ara ti'ara kita janda hai, gitara de khokhale sarira du'ara visatrita huda hai, jo rasile de kamare vajom kama karada hai. Kalasikala gitara nu akasara ika sresatha ungali-ubhara vali takanika di varatom karade ho'e ika solaha sadhana vajom khedi'a janda hai jithe hareka satriga nu khidari'am di'am ungali'am du'ara vakhare taura te acanaka vadhi'am pa'i'am hudi'am hana, jivem ki sugharata hona da virodha kita janda hai. Sabadaungali-cuga'i sayukata raja vica loka, baluza, balugrasa ate desa de gitara di ika visesa parapara da vi havala de sakadi hai. Aikosatika basa gitara ika ghata bolana vala sadhana hai jo ika niyamita gitara tom ika caukasi hai. Ilaikatrika gitara, jo 1 9 30 de dahaka vica pesa kita gi'a si, ika aimpalipha'ira ate la'udasapikara di varatom karade hana jo dovem sagitakaram di avaza nu uca sunade hana ate sunade hana ate sunade hana ki jadom iha khedi'a janda hai tam ilaikatrika siganala paida karada hai, jo ilaikatraunika tarike nala herapheri ate akara de sakada hai. Ika samatola (udaharana vajom, basa ate traihali tona niyatarana) ate ika visala kisama di ilaikatronika prabhavam ika'i, sabha tom vadha varate jande hana, jo ki bhatakana (jamovaradara'iva) ate rivaraba di varatom karade hana. Arali visatrita ga'itara ika khokhale sarira nu niyukata karade sana, lekina ika thosa lakari de sarira nu 1960 ate 1970 de darami'ana ji'ada dhukavam pa'i'a gi'a si, ki'unki iha anacahe dhuni pratikaramahowls di ghata presani si. Dhuni gitaram de nala, ka'i kisama de bijali gitara hana, jivem ki halolobauji gitara, aratapopa gitara (jaza gitara, baluza ate raukabili vica varate jande hana) ate thosa-sadharana ga'itara, jisada niratara catana sagita vica varati'a janda hai. Gitara aimapa du'ara gani'am di sakatisali avaza ate sapa'ilika sakati ne bali'uza ate rola sagita de vikasa vica mahatavapurana bhumika nibha'i hai, dovem ika sagitama'i sadhana (ripha ate koradaza khedana) ate gitara solasa pradarasana de taura te ate bahuta sare vica raka sabajanareza, khasa taura te haivi maitala sagita ate paka rauka ilaikatrika gitara da prasidha sabhi'acara'te vada prabhava pi'a hai. Gitara sasara bhara vica ka'i tar'ham di'am sagitika saili'am vica varati'a janda hai. Isa nu baluza, balugrasa, desa, phalaimenko, loka, jaiza, jota, marici, maitala, pina, rega, raka, ruha ate popa de ka'i rupa varagi'am vidhavam vica ika mukha sadhana vajom jani'a janda hai. Perihal Gitar