Minggu, 21 Mei 2017

Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia

Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia Prykladannia abo prykladannia, jakija pasyrajuc funkcyjanalnyja mahcymasci prylad, napisana z vykarystanniem naboru dlia Android raspracouki prahramnaha zabiespiacennia i, casciakom, na movie prahramavannia Java. Java moza byc abjadnany z C / C ++, a taksama z vybaram niestandartnych asiaroddziau vykanannia, sto dazvaliaje lieps C ++ padtrymki. Mova prahramavannia Go taksama padtrymlivajecca, choc i z abmiezavanym naboram interfiejsau prykladnoha prahramavannia. SDK ukliucaje u siabie pouny nabor instrumientau dlia raspracouki, ukliucajucy adladcyk, biblijateki prahramnaha zabiespiacennia, emuliatar teliefonnaj trubki na bazie QEMU, dakumientacyja, pryklady koda i padrucniki. Piersapacatkova padtrymlivajecca intehravanaje asiaroddzie raspracouki Google byla Eclipse, z dapamohaj Android Srodki raspracouki ubudou; u sniezni 2014 hoda, Google vypuscila Android Studio, zasnavanaja na IntelliJ IDEA, u jakasci asnounaha IDE dlia raspracouki Android-prykladanniau. Insyja srodki raspracouki dastupnyja, u tym liku rodnaj kampliekt raspracouki dlia prykladanniau abo pasyrenni u C ci C ++, Google App Inventor, vizualnaj asiaroddzia dlia pacatkoucau prahramistau, a taksama roznyja kros platformiennych mabilnych friejmvorkov prykladanniau.

U studzieni 2014 hady Google pradstavila strukturu, zasnavanuju na Apache Cordova dlia partavannia Chrome HTML 5 veb-prykladanniau dlia Android, zahornutaje u rodnaj abaloncy prykladannia. Android maje rascie vybar insych prykladanniau, jakija mohuc byc nabyty karystalnikami sliacham zahruzki i ustanouki fajla pakieta Android prykladanniau prykladannia, abo zahruziusy ich z dapamohaj kramy prykladanniau prahrama, jakaja dazvaliaje karystalnikam ustaliouvac, abnauliac i vydaliac prykladannia z ich prylady. Google Play Markiet zjauliajecca asnounaj krama prykladanniau, ustanoulienych na Android prylad, jakija adpaviadajuc patrabavanniam sumiascalnasci Google i licenzii na prahramnaje zabiespiacennie Google Mobile Services. Google Play Markiet dazvaliaje karystalnikam prahliadac, zahruzac i abnauliac prykladannia, apublikavanyja u Google i insych raspracounikau; pa stanie na lipien 2013 hoda, nalicvajecca bols za miljon prykladanniau, dastupnych dlia Android u Play Store. Pa stanie na lipien 2013 hoda, byli ustaliavanyja 50 miljardau prykladanniau. Niekatoryja pieravozcyki prapanujuc pramoj bilinh apieratara dlia Google Play kupli prykladanniau, dzie kost prykladannia dadajecca u stomiesiacny rachunak karystalnika. Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia